DIAGNOSTYKA I TERAPIA

Urządzenie biorezonansu Sensitiv Imago wykorzystuje unikalną diagnostyczną, analityczną i leczniczą technologię, która umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy stanu ludzkiego organizmu, z rewolucyjną precyzją sięgającą 96%, bez konieczności ingerowania w badany organizm i jednocześnie pozwala stworzyć efektywny proces leczenia holistycznego, bez stosowania środków chemicznych.

 • Wykrycie możliwych stanów chorobowych, określenie stanu ich rozwoju i możliwych powodów nasilenia choroby
 • Wykrycie chorób w fazie powstawania
 • Identyfikacja najbardziej efektywnego sposobu leczenia, dopasowana dla danego pacjenta
 • Nieinwazyjna analiza krwi na podstawie homeostazy biochemicznej
 • Nieinwazyjna homeostatyczna analiza mikroflory, pozwalająca wykryć obecność wirusów, bakterii i innych szkodliwych mikroorganizmów
 • Zalecenia dietetyczne, uwzględniające grupę krwi pacjenta
 • Identyfikacja predyspozycji i ryzyka dla danego pacjenta
 • Wykrycie alergenów i powodów ich powstania
 • Wykrycie predyspozycji w kierunku schorzeń
 • Wielowymiarowa analiza homeostatyczna układów i organów
 • Ocena aktywności biologicznej mikroflory
 • Monitorowanie i wykrycie zmian wewnątrz organów: funkcjonalnych i organicznych
 • Określenie równowagi kwasowo-zasadowej tkanek
 • Możliwość określenia wpływu minerałów na organizm pacjenta i wyboru tych, które mają działanie pozytywne
 • Możliwość określenia wpływu czynników zanieczyszczających, a także psychologicznych, na dany organizm
 • Mozliwość korygowania wyboru i dawki leku poprzez przeprowadzenie testu w komorze biorezonansowej urządzenia
 • Urządzenie wyposażono w szerokopasmowe filtry spectronosodów uwzględniające ponad 30 topowych producentów suplementów diety, ułatwia to właściwy dobór suplementu dla pacjenta
 • Urządzenie zawiera spektrogramy wszystkich typów toksyn: żywieniowych, medycznych, produkcyjnych oraz endogenicznych, umożliwia to precyzyjne określenie substancji, które pacjent powinien wyeliminować z diety
 • Możliwość doboru czynnika medycznego spośród 1760 dostępnych wariacji
 • Urządzenie wyposażono w informacyjne, strukturalne i drenujące spectronosody
 • Liczba zawartych spektrogramów sięga 10200 wariacji

Przeczytaj dalej o terapiach oferowanych przez Sensitiv Imago.